Noor Bestuur

Het bestuur van Stichting Noor handelt vanuit een toezichthoudende rol en bestuurt op hoofdlijnen. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van een algemeen directie, die wordt ondersteund door twee stafmedewerkers.

Op schoolniveau is de schoolleiding verantwoordelijk voor de gang van zaken. Iedere school heeft binnen de kaders van het Stichtingsbeleid de ruimte om een eigen onderwijsconcept vorm te geven. Die eigenheid is een belangrijk uitgangspunt binnen de Stichting; wij vormen weliswaar één organisatie, maar zijn geen eenheidsproduct. Wij willen kennis en ervaringen onderling uitwisselen en leerkrachten volop de gelegenheid bieden om zich te ontwikkelen om binnen Stichting Noor werkzaamheden te kunnen verrichten, maar het zijn wel vier basisscholen met een ‘eigen gezicht’.

De taakverdeling tussen het bestuur, de algemeen directie en de directeuren van de scholen is vastgelegd in het managementstatuut. Het bestuur is bevoegd gezag in de zin van de onderwijswet- en regelgeving. Het bestuur stelt een beperkt aantal zaken vast en ziet toe op de realisering van de doelstellingen van de Stichting. Onze scholen zijn moderne, open basisscholen waarop iedereen welkom is. Het is belangrijk dat de kinderen zich op school 'thuis' voelen en dat de ouders de school als gastvrij ervaren.

Het adres van het bestuur is:

Bestuur Stichting Noor

Johan Huizingalaan 112

1065 JE Amsterdam

 

© Noorscholen 2021