Medezeggenschapsraad

Onze MR ziet er als volgt uit:

team lid De heer el Idrissi
team lid Mevrouw Rabhi
ouder De heer M’hamdi
ouder De heer Salwajane