Groep 5/6

In groep 5/6 werken juf Sonia M’hamdi en juf Josta Mehciz hard aan een goede leerontwikkeling met hun leerlingen. 

De groep begint de dag met lezen. De leerlingen pakken een eigen leesboek of de juf of meester leest voor. Na deze rustige start wordt er hard gewerkt aan taal, lezen, schrijven en rekenen. Ook dit jaar zullen de lessen ondersteund worden via het digibord.