Groep 4

In groep 4 werken juffen Fatima Montacir & Ilham Haji hard aan een goede leerontwikkeling met hun leerling

De groep begint de dag met lezen. De leerlingen pakken een eigen leesboek en lezen 15 minuten stil. Na deze rustige start wordt er hard gewerkt aan taal, lezen, schrijven en rekenen. Ook dit jaar zullen de lessen ondersteund worden via het digibord en de leerlingen hebben allemaal een eigen laptop waar zij ter vervanging van de werkboeken

Was this helpful?

Thank you for your upload