Medezeggenschapsraad

Onze MR ziet er als volgt uit:

Voorzitter
Oudergeleding
De heer Omar Abbouti



Vice-voorzitter
Oudergeleding
De heer Mourad el Uamari
Secretaris
Personeelsgeleding
Mevrouw Sabine Scholten
Penningmeester
Personeelsgeleding
De heer Medeni Atak

Contact:

Email MR:     mr@ibsayoub.nl

Email GMR:  gmr@noorscholen.nl

Was this helpful?

Thank you for your upload