De school doet mee met EU-Schoolfruit!

Beste ouders/verzorgers
Assalamoe alaikoem,

Vanaf deze week zullen de kinderen de komende 21 weken op school drie stuks groente en fruit per leerling per week krijgen. De school doet namelijk mee met EU-Schoolfruit!

Hieronder ziet u welke fruit/groente de leerlingen de komende dagen gaan krijgen.

Dinsdag: Banaan

Woensdag:Komkommer

Donderdag: Appel

Gezonde school

Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in het werken aan de gezondheid en gezonde leefstijl van onze leerlingen met  de Gezonde School aanpak. Als school kunnen wij dit niet alleen waarmaken en daarom vragen wij uw medewerking.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.