Informatie

Hieronder vindt u praktische informatie over de reglementen op school. Wilt u meer weten over het beleid en de algemene kenmerken van basisschool Ayoub? Dan kunt u dit lezen in de schoolgids.

De schooltijden

Voor alle groepen zijn de schooltijden hetzelfde. De leerlingen worden elke ochtend om 8:20 verwacht wanneer de bel is gegaan. Zij lopen de school rustig binnen via de hoofdingang. De ouders kunnen op het schoolplein afscheid nemen van hun kind. In groep 1 en 2 zijn de ouders op woensdag welkom om binnen een activiteit met hun kind te doen tijdens de spelinloop. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar hun lokaal. Om 8:30 uur start de les. Deze duurt tot 14:00. 

Basisschool Ayoub hanteert een continurooster. De kinderen eten op school en hebben 15 minuten pauze op het schoolplein.

Verzuim

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen. Dit kunt u doorgeven door te bellen met het nummer: +31 (0) 35-6468899. Incidentele afspraken verzoeken wij om buiten schooltijd te plannen. Dit zijn afspraken met de tandarts, orthodontist en dergelijke.

Eten en drinken

Alle leerlingen van Ayoub eten op school. In de kleine pauze, rond 10:00 uur, eten de kinderen fruit. In de grote pauze, om 12:30, eten zij brood met gezond beleg. Denk hierbij aan kaas, pindakaas of vleeswaren. Daarbij drinken de kinderen eigen meegebrachte drinken (zonder prik).

Gym

Twee keer per week is de gymleerkracht (meester Rendal) aanwezig. Hij verzorgt op dinsdag en donderdag de bewegingslessen voor groep 1 t/m 8. Dit gebeurt in de gymzaal naast de school. De kinderen gymmen in gymkleding. Deze bestaat uit een sportbroek, shirt en schoenen met witte zolen. 

Mobiele telefoon

Op basisschool Ayoub is het niet toegestaan een mobiele telefoon te gebruiken onder schooltijd. Bij misbruik moet de telefoon ingeleverd worden bij de groepsleerkracht. Aan het einde van de dag kan de telefoon weer opgehaald worden. Bij een tweede keer wordt de telefoon naar de directrice gebracht. De ouder van de leerling kan dan de telefoon ophalen.

Gevonden voorwerpen

Het komt regelmatig voor dat jassen, tassen en andere materialen gevonden worden na schooltijd. We willen u erop wijzen dat het belangrijk is dat de jassen en tassen goed opgehangen worden. Zorg ervoor dat er lussen aan de jassen zitten. In de hal beneden staat een blauwe bak waar de gevonden voorwerpen opgeborgen worden. Wanneer u iets kwijt bent, kunt u hier terecht. De spullen blijven hier een week in zitten.

Buitenschoolse opvang

Flyer Bink algemeen 2019

Was this helpful?

Thank you for your upload