Groep 6

Dit schooljaar zitten 17 leerlingen in groep 6. De leerkrachten van de groep zijn juffrouw Amina en meester Safiek. Maandag, woensdag en donderdag krijgen de leerlingen les van juffrouw Amina en dinsdag en vrijdag van meester Safiek.

De kinderen van groep 6 zijn harde werkers en weten van aanpakken! Met de juiste aandacht en begeleiding kunnen de kinderen goed doorwerken. In de pauze zijn de kinderen niet vies van een spelletje en kwartet is een favoriet spel in de klas. Dienlessen van meester Mohamed vinden de kinderen erg interessant en de verhalen van de profeten maken bij hun veel indruk. De kinderen maken graag tussen de lessen door tekeningen voor elkaar. Er zijn door de jaren heen hechte vriendschappen in de klas ontstaan. Alhamdoelilah houdt groep 6 rekening met elkaar, conflicten worden snel opgelost en niemand wordt buitengesloten.

Dit schooljaar werken de kinderen met een nieuwe versie van de rekenmethode “De Wereld in getallen 5”. Deze methode is een digitale methode. Voor taal en spelling maken wij gebruik van de methode “Taal actief”. Voor begrijpend lezen gebruiken wij Nieuwsbegrip. Deze methode sluit goed aan bij de actualiteit. Veel lessen gaan over onderwerpen die ze ook tijdens het jeugdjournaal hebben gezien. Naut, Meander en Brandaan zijn de methodes die wij gebruiken voor natuur, aardrijkskunde en geschiedenis.

De leerlingen zijn heel erg gemotiveerd. Dat is heel belangrijk om tot leren te komen!

Was this helpful?

Thank you for your upload