Groep 6

Groep 6 bestaat uit 25 leerlingen. En juf Seda is de leerkracht.

Onze groep gebruikt diverse methodes nl.:

– De wereld in getallen (rekenen)

– Taal actief (taal, spelling en woordenschat)

– Estafette (technisch lezen)

– Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)

– Meander (aardrijkskunde)

– Brandaan (geschiedenis)

– Naut (natuur en techniek)

-Kanjertraining (sociale vaardigheidstraining)

– Verkeer (Klaar over)

Bij groep 7 als aanvulling” Take it easy (Engels)”.

Ook leren de leerlingen in groep 6/7 informatie op te zoeken, te verwerken en te presenteren. De leerlingen doen op deze manier ervaring op met deze vaardigheden. Daarnaast houden de leerlingen spreekbeurten en boekbesprekingen. Dit schooljaar ging onze maandvoorstelling over ‘Respect’. De leerlingen hadden in een korte tijd een geweldige voorstelling neergezet voor alle ouders en leerlingen, zo zie je dat onze leerlingen erg talentvol zijn.

Onze motto is: Wij leren met en van elkaar!