Groep 6/7

Combinatiegroep 6 &7 bestaat uit 23 leerlingen. Er zitten 16 leerlingen in groep 6 en 7 leerlingen in groep 7. Wij werken met een gestructureerd continurooster, zodat de leerlingen weten waar zij aan toe zijn.

Onze groep gebruikt diverse methodes nl.:

– De wereld in getallen (rekenen)

– Taal actief (taal, spelling en woordenschat)

– Estafette (technisch lezen)

– Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)

– Meander (aardrijkskunde)

– Brandaan (geschiedenis)

– Naut (natuur en techniek)

-Kanjertraining (sociale vaardigheidstraining)

– Verkeer (Klaar over)

Bij groep 7 als aanvulling” Take it easy (Engels)”.

Ook leren de leerlingen in groep 6/7 informatie op te zoeken, te verwerken en te presenteren. De leerlingen doen op deze manier ervaring op met deze vaardigheden. Daarnaast houden de leerlingen spreekbeurten en boekbesprekingen. Dit schooljaar ging onze maandvoorstelling over ‘Respect’. De leerlingen hadden in een korte tijd een geweldige voorstelling neergezet voor alle ouders en leerlingen, zo zie je dat onze leerlingen erg talentvol zijn.

Onze motto is: Wij leren met en van elkaar!