Groep 5

Welkom op de webpagina van groep 5

Groep 5 telt dit schooljaar 22 leuke en leergierige leerlingen. Juf Moezdalifa is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen les van juf Soumya.

De leerlingen werken verder aan hun leerdoelen via verschillende methoden. Tijdens de lessen wordt elk kind op eigen niveau begeleid. We gaan dit schooljaar veel aandacht besteden aan rekenen, (begrijpend)lezen, woordenschat en spelling. Naast deze cruciale vakken krijgt groep 5 de volgende vakken:

Godsdienst Kanjertraining Geschiedenis Aardrijkskunde Natuur Knutselen Gym

Onze leerlingen gaan dit schooljaar ook een boekbespreking en een spreekbeurt houden. Voor de boekbespreking mogen de leerlingen zelf een boek kiezen en de spreekbeurt zal over hun persoonlijkheid gaan . Zo leren we elkaar nog beter kennen!

Met twee enthousiaste leerkrachten en 22 geweldige en leergierige leerlingen zal dit schooljaar met de wil van Allah een geweldig en leerzaam schooljaar zijn voor deze groep, ondanks de coronamaatregels.

Lieve groeten uit groep 5

Was this helpful?

Thank you for your upload