Groep 5

Welkom op de webpagina van groep 5. 

Groep 5 heeft 18 leerlingen in de klas. Juf Malika is de leerkracht voor dit schooljaar. 

De leerlingen werken verder aan hun leerdoelen via verschillende methoden. Na een uitleg van de juf kunnen de leerlingen aan het werk. De leerlingen hebben de mogelijkheid om met extra materiaal te werken om de stof beter te begrijpen. Op vrijdagen ontvangen de leerlingen huiswerk, waar ze één week lang de tijd voor hebben. 

 

Enkele vakken van groep 5 zijn:

Rekenen
Taal
Spelling en grammatica
Woordenschat en begrijpend lezen
Kanjertraining 
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuur 
Knutselen
Gym

Regelmatig organiseren de meester en de juf leuke win-acties, waarbij het groepje die het beste presteert een leuke verassing krijgt ter motivatie. 

De leerlingen in groep 5 wedijveren met elkaar in het goede en zijn actief in het behalen van goede resultaten.