Groep 4

In de groep zitten 23 leerlingen met als leerkracht juf Nadifa en juf Ouafa. Samen proberen we zoveel mogelijk uit een schooldag te halen. We hebben duidelijke afspraken samen gemaakt hoe we in de klas met elkaar omgaan, maar we leren ook hoe we met onszelf en de ander moeten omgaan in de grote wereld. Hiervoor gebruiken we de Kanjertraining. We leren hoe we echte kanjers kunnen worden. We werken aan een goede werkhouding met Taakspel. Het gewenst gedrag wordt positief bevestigd.

Lezen staat bij ons in de groep bovenaan. Elke dag beginnen we met Estafette lezen. Twee keer in de week komen leesouders bij ons in de groep om met de leerlingen te lezen. Elke dag lees de juf voor en af en toe neemt een leerling de rol over. De leerlingen in de groep leren niet alleen lezen, rekenen, spelling en taal, maar ze leren ook al om zich te presenteren. Ze bereiden boekenbeurten en spreekbeurten voor en presenteren dit aan de groep. Naast werken is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning. Dit doen we niet alleen in de pauzes, maar ook korte bewegingsoefeningen tussendoor zorgen voor de nodige ontspanning en humor. Af en toe gaan we er samen op uit. Al met al is het een gezellige boel en zorgen we voor dat we met een fijn gevoel in de klas zitten. Dat is toch wel het allerbelangrijkste.

Groetjes uit groep 4