Groep 3A

Dit schooljaar bestaat groep 3A uit 19 leerlingen, waarvan 8 jongens en 11 meiden. De kinderen werken samen met juf Seda (maandag t/m woensdag) & juf Nadifa (donderdag en vrijdag) aan hun ontwikkelingen.

In groep 3 wordt er dagelijks veel tijd besteed aan lezen en rekenen.

 Wij maken gebruik van de methode ‘Lijn 3’. ‘Lijn 3’ bestaat uit 12 thema’s. Daarin komen diverse vakken aanbod, o.a.:

  • technisch lezen,
  • spelling, woordenschat,
  • mondelinge communicatie,
  • begrijpend luisteren,
  • leesbevordering,
  • wereldoriëntatie en
  • schrijven (methode Klinkers).

Aan het begin van het schooljaar wordt veel tijd besteed aan het technisch lezen (middels hakken en plakken).  Na de wintervakantie kunnen al heel veel leerlingen vlot woorden en zinnen lezen!

Rekenen wordt in groep 3 ook dagelijks gegeven. De leerlingen werken aan diverse leerdoelen  op een spelenderwijs.

Naast taal, spelling, woordenschat, schrijven en rekenen, krijgen de leerlingen ook gymnastiek, godsdienstles, sociale vaardigheidslessen (Kanjertraining) en natuurlijk wordt er veel geknutseld!

Ons motto  dit schooljaar is ‘Proberen is leren!’                

 

Groeten van groep 3A!

 

 

Was this helpful?

Thank you for your upload