Groep 1

Dit schooljaar begint groep 1A met energieke en leergierige leerlingen, onder leiding van juf Selma.

De kinderen beginnen iedere dag in de grote kring,dat is de start van de dag. Gedurende de dag doen ze allerlei activiteiten op het gebied van taal, rekenen, motorische ontwikkeling en werken in de hoeken die ingericht zijn per thema.

De kinderen leren de regels en afspraken en werken aan hun leerdoelen via dit thema.

De thema’s worden voorbereid volgens de methode Piramide. Piramide is een methode met aandacht voor de leerlingen die de Nederlandse taal niet zo goed beheersen. De methode besteedt ook aandacht aan de pientere kinderen, die krijgen diverse uitdagingen.

Daarnaast maakt de juf gebruik van Logo 3000 om de woordenschat van de kinderen te verbeteren. Er is dus veel aandacht voor taal en woordenschat.

Samen zullen ze er een fijn jaar van maken!