Groep 8

Welkom op de webpagina van groep 8 

Groep 8 bestaat uit 17 leerlingen. Het is een hele leuke groep waar de kinderen heel hard werken en met plezier naar school komen. Juf Fatiha staat 5 dagen voor de groep. In de eerste schoolweek hebben de kinderen samen met de juf klassenregels opgesteld waarvan zij vinden dat die erg belangrijk zijn. De leerlingen van groep 8 werken met een portfolio. Hierdoor hebben de leerlingen een centrale rol in hun leerproces. Ze leren te reflecteren op de manier waarop zij te werk zijn gegaan en zien wat ze geleerd hebben. Dit moet hun zelfvertrouwen en intrinsieke motivatie tot leren stimuleren 

In groep 8 krijgen de leerlingen een definitief advies. Ze maken in januari/februari hun laatste LOVS toetsen. In de maand april maken ze de Centrale Eindtoets. Wij zullen dit jaar de digitale versie van de Centrale Eindtoets maken. Als uw kind de Eindtoets beter maakt dan op basis van het schooladvies wordt verwacht, dan kan de school besluiten om het schooladvies naar boven aan te passen. 

Het is overigens niet zo dat het schooladvies wordt aangepast als uw kind minder goed scoort op de Eindtoets dan verwacht. Het schooladvies is immers gebaseerd op algehele prestaties van de leerling en is niet enkel op deze eindtoets. 

Het spelen van Taakspel helpt ons om het ongewenst gedrag in de klas te minimaliseren. De kinderen hebben zelf de week- en maandbeloningen bedacht. Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich veilig voelen in de klas maken we gebruik van de lessen van de Kanjertraining. Met de Kanjertraining leren de kinderen problemen bespreekbaar maken en zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. 

Wekelijks hebben wij drie kwartier knutselles en onze werkjes worden elke maand 1 keer aan onze ouders tentoongesteld. 

Dit schooljaar gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp. Met een dergelijk kamp wordt beoogd om de band tussen leerlingen te versterken. Kinderen leren er om zelfstandig activiteiten te ondernemen. Ze leren ook om met elkaar samen te werken enz. 

De hartelijke groeten uit groep 8 

Was this helpful?

Thank you for your upload