Groep 7

Welkom op de webpagina van groep 7

Groep 7 bestaat uit 25 leerlingen, 15 meisjes en 10 jongens. Het is een hele leuke groep waar de kinderen heel hard werken en met plezier naar school komen. Op de maandag, dinsdag en woensdag krijgen de kinderen les van juf Pinar en op donderdag en vrijdag krijgen ze van juf Ibtissame .

De kinderen hebben aan het begin van het schooljaar samen met de leerkrachten de regels samengesteld die zij heel belangrijk vinden. Dit schooljaar werken de kinderen met een portfolio. Hierdoor hebben de kinderen een centrale rol in hun leerproces. De kinderen worden dus actief betrokken bij de evaluatie van het eigen leerproces. Ze leren te reflecteren op de manier waarop zij te werk zijn gegaan en zien wat ze geleerd hebben. Dit moet hun zelfvertrouwen en intrinsieke motivatie tot leren stimuleren. De kinderen krijgen dit jaar voor het eerst Engels in groep 7. Ze vinden het heel leuk maar alleen nog een beetje moeilijk.

Dit jaar maken de kinderen ook de Entreetoets. Het doel van de Entreetoets is om te meten hoe vaardig de leerlingen zijn op de belangrijkste onderdelen van het onderwijsprogramma. Wij gebruiken de uitslag om na te gaan met welke leergebieden de kinderen nog moeite hebben, waar kunnen ze de komende tijd aan zullen werken. De uitslag van de Entreetoets is voor ons “een bouwsteentje” van het schooladvies.
Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies.

Het spelen van Taakspel helpt ons om het ongewenst gedrag in de klas te minimaliseren. De kinderen hebben zelf de week- en maandbeloningen bedacht. Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich veilig voelen in de klas maken we gebruik van de lessen van de Kanjertraining. Met de Kanjertraining leren de kinderen problemen bespreekbaar maken en zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.

Wekelijks besteden we tijd aan expressie. Hiervoor maken we gebruik van de methode Salam Art. Onze werkjes worden elke maand 1 keer aan onze ouders tentoongesteld.

De hartelijke groeten uit groep 7

Was this helpful?

Thank you for your upload