Groep 8

Welkom op de webpagina van groep 8

Sinds dit jaar hebben wij geen combinatie klassen meer. Groep 8 bestaat uit 16 leerlingen. Het is een hele leuke groep waar de kinderen heel hard werken en met plezier naar school komen. Op de maandag, dinsdag en vrijdag krijgen de leerlingen les van meester Safiek en op de donderdag en vrijdag van juf Fatiha. De leerlingen hebben aan het begin van het schooljaar samen met meester Safiek en juf Fatiha regels samengesteld die zij heel belangrijk vinden. De leerlingen van groep 8 werken met een portfolio. Hierdoor hebben de leerlingen een centrale rol in hun leerproces. Ze leren te reflecteren op de manier waarop zij te werk zijn gegaan en zien wat ze geleerd hebben. Dit moet hun zelfvertrouwen en intrinsieke motivatie tot leren stimuleren

In groep 8 krijgen de leerlingen een definitief advies. Ze maken in januari/februari hun laatste LOVS toetsen. In de maand april maken ze de Centrale Eindtoets. Wij zullen dit jaar de digitale versie van de Centrale Eindtoets maken. Als je kind de Eindtoets beter maakt dan op basis van het schooladvies wordt verwacht, dan kan de school besluiten om het schooladvies naar boven aan te passen.

Het is overigens niet zo dat het schooladvies wordt aangepast als je kind minder goed scoort op de Eindtoets dan verwacht. Het schooladvies is immers gebaseerd op algehele prestaties van de leerling en is niet enkel op deze eindtoets.

Het spelen van Taakspel helpt ons om het ongewenst gedrag in de klas te minimaliseren. De kinderen hebben zelf de week- en maandbeloningen bedacht. Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich veilig voelen in de klas maken we gebruik van de lessen van de Kanjertraining. Met de Kanjertraining leren de kinderen problemen bespreekbaar maken en zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.

Kunst:

Onze werkjes worden elke maand 1 keer aan onze ouders tentoongesteld.

Kamp:

Dit schooljaar gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp. Met een dergelijk kamp wordt beoogd om de band tussen leerlingen te versterken. Kinderen leren er om zelfstandig activiteiten te ondernemen. Ze leren ook om met elkaar samen te werken enz.

De hartelijke groeten uit groep 8