Groep 3B

Dit schooljaar bestaat groep 3B uit 19 leerlingen, waarvan 9 jongens en 10 meiden. De kinderen werken samen met juf Ouafa (maandag t/m woensdag) & juf Siham (donderdag en vrijdag) aan hun ontwikkelingen.

In groep 3 wordt er dagelijks veel tijd besteed aan lezen en rekenen.

Wij maken gebruik van de methode ‘Lijn 3’. ‘Lijn 3’ bestaat uit 12 thema’s. Daarin komen diverse vakken aanbod, o.a.:

· technisch lezen,

· spelling, woordenschat,

· mondelinge communicatie,

· begrijpend luisteren,

· leesbevordering,

· wereldoriëntatie en

· schrijven (methode Klinkers).

Aan het begin van het schooljaar wordt veel tijd besteed aan het technisch lezen (middels hakken en plakken). Na de wintervakantie kunnen al heel veel leerlingen vlot woorden en zinnen lezen!

Rekenen wordt in groep 3 ook dagelijks gegeven. De leerlingen werken aan diverse leerdoelen op een spelenderwijs.

Naast taal, spelling, woordenschat, schrijven en rekenen, krijgen de leerlingen ook gymnastiek, godsdienstles, sociale vaardigheidslessen (Kanjertraining) en natuurlijk wordt er veel geknutseld!

Groetjes vanuit groep 3B!

Was this helpful?

Thank you for your upload