Groep 3

GROEP 3

Dit schooljaar bestaat groep 3 uit 22 gezellige en lieve kinderen! De kinderen werken samen met juf Sharina aan hun ontwikkeling.

Door zich te verdiepen in verschillende thema’s leren zij steeds nieuwe woorden lezen en schrijven.

In groep 3 wordt er dagelijks veel tijd besteed aan lezen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Veilig leren lezen’. Deze methode bestaat uit 12 kernen en ieder kern bestaat uit een aantal nieuwe letters en woorden. De kinderen leren om de dag een nieuwe letter met een woord waarin de letter voorkomt. De letters worden aangeboden als klanken. Aan het begin van het schooljaar wordt veel tijd besteed aan het hakken en/of zoemend lezen van woorden. Na de wintervakantie kunnen al heel veel kinderen vlot woorden en zinnen lezen!

Rekenen wordt in groep 3 ook dagelijks gegeven. De kinderen leren op verschillende manieren(spelenderwijs) verschillende begrippen en leerdoelen die aan bod komen. Zo maken zij hun eerste ‘sommetjes’ en werken zij al snel met getallen tot over de 20.

Naast taal en rekenen krijgen de kinderen ook schrijven, gym, dienles, woordenschat, kanjertraining en natuurlijk wordt er veel geknutseld!

Groetjes uit groep 3!