Groep 2

Welkom in groep 2

Uw kind is nu oudste kleuter en zit in groep 2. In groep 2 wordt uw kind stukje bij beetje voorbereid op het meer schoolse leren dat in groep 3 begint. Maar tegelijkertijd mag uw kind nog lekker kleuter zijn en volop spelen.

Juf Ilham en juf Havva zijn de leerkrachten.

Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Ilham voor de groep, op donderdag en vrijdag is dat juf Havva.

In onze kleutergroep zitten momenteel 25 kinderen. Het is een gezellige en fijne groep.

We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters. Kringactiviteiten, taal- en rekenlessen, werklessen en bewegingslessen worden afgestemd op de thema’s. De klassen vormen een uitdagende omgeving. In de klas zijn hoeken aanwezig waarin de kleuters spelenderwijs leerervaringen op kunnen doen en waar ze uitgedaagd worden tot ontdekkend leren. In de kleuterperiode werken we aan betrokkenheid, zelfstandigheid, een goede werkhouding en vooral ook aan de sociaal- emotionele ontwikkeling.

De groeten uit groep 2