GebedstijdAlmere | cIshaa 19:46

Verlof aanvragen

Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

Gegevens aanvrager

Hierbij verklaren ouders/verzorgers dat hij/zij verantwoordelijk zijn voor eventuele leerachterstanden die kunnen ontstaan door afwezigheid innen de reguliere schooltijden.

Gegevens leerling(en)

Gegevens van de aangevraagde vrijstelling