Inspectie van het Onderwijs

In het nieuwe onderzoekskader heeft het schoolbestuur de mogelijkheid het inspectierapport te voorzien van een reactie. Namens ons schoolbestuur is onderstaande als reactie gegeven.
 
 

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 30 mei 2017 een onderzoek uitgevoerd op basis van het nieuwe toezichtkader.  De inspectie is zeer lovend en positief over de kwaliteit en handhaaft het basisarrangement. In onderstaande treft u het conceptrapport dat binnenkort definitief vastgesteld zal worden.

Inspectierapport Al Iman 30 mei 2017 – concept

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 5 juli 2012 een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering uitgevoerd op de islamitische basisschool Al Iman. Daarbij is gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs en naar naleving van wet- en regelgeving. Via onderstaande link is het volledige onderzoek te raadplegen:

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij ibs Al Iman 2012