GebedstijdAlmere | cAsr 16:03

Identiteit & Kwaliteit

Veiligheid, geborgenheid & saamhorigheid 

Identiteit & Kwaliteit

Veiligheid, geborgenheid & saamhorigheid 

Agenda

Schoolgids

Piramide van Lesbezoeken

Actief burgerschap

Onze visiekaart

Documenten

Het is niet verkeerd, van beleid te veranderen als de omstandigheden veranderd zijn.

Nieuws

Een kort woord, snel en fel gesproken, heeft meer kracht, dan een lang zwaar bericht dat slaperig gezegd wordt.

Opbrengsten

Oordeel niet elke dag door de opbrengst die je oogst maar door de zaden die je plant.

Onze school

‘Al Iman’ als religieuze term houdt in:

De overtuiging van het hart die wordt uitgesproken via de mond en bevestigd door het verrichten van daden door de ledematen en die toeneemt door het verrichten van daden van gehoorzaamheid en afneemt door het verrichten van daden van ongehoorzaamheid.

‘Al Iman’ is dus het geloof in het hart dat in woorden en daden wordt vertaald. Al Iman groeit door het doen van daden waar Allah van houdt en iemand komt op zo’n manier dichter tot Allah. Op dezelfde wijze daalt iemands Al Iman door het verwaarlozen van de goede daden of door het verrichten van slechte daden. Iemand raakt dan in spirituele zin verder van Allah verwijderd.

We streven ernaar om onze leerlingen te helpen hun  Al Iman te laten groeien door de waarden en normen van de Islaam op hen over te brengen en deze vorm te geven binnen het onderwijs. Dat gebeurt in de godsdienstlessen, maar ook de andere vakken vormen aanleiding om ons te verwonderen over de schepping en zo ons geloof in en onderwerping aan de Schepper toe te laten nemen.

Taalkundig betekent ‘Al Iman’ het erkennen van en het geloven in iets. Wij geloven in de capaciteiten en mogelijkheden van onze leerlingen. Wij geloven dat zij, mede door onze inzet, in staat zijn veel te bereiken en als gewaardeerde burgers een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dit geloof in de leerlingen proberen wij tot uiting te laten komen door onze hoge verwachtingen te laten blijken en zelfstandigheid te stimuleren.

Onze schoolvisie is dat onze school:

  • zich richt op het zich eigen maken van kennis en vaardigheden bij leerlingen (kwalificatie);
  • leerlingen, met behoud van de islamitische identiteit, voorbereidt op deelname aan onze pluriforme maatschappij en kennismaking met tradities en praktijken (socialisatie);
  • zich richt op vorming van de persoon (subjectivering).

Onze schoolmissie hebben we in ons schoolplan samengevat met de volgende zin: wij stellen leerlingen in staat zich optimaal te ontwikkelen zodat ze, met behoud van hun islamitische identiteit, succesvol zijn in hun vervolgopleiding en in de maatschappij.

Onze kernwaarden hebben we bij de hoofdingang op de vier pilaren zichtbaar gemaakt. Ook wordt met deze kernwaarden het gedicht ‘Kaviaar’, dat we hebben hangen in de toneelzaal, afgesloten. Het gaat hierbij concreet om:

Veiligheid

Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen leren en leerkrachten hebben een veilige school nodig om goed te kunnen werken. Een veilige leeromgeving, in combinatie met een zorgzame leeromgeving, laat de onderwijsprestaties bij de leerlingen stijgen.

Geborgenheid

We bieden onze leerlingen een ‘thuis’ waaraan onze ouders hun kinderen kunnen toevertrouwen. Een ‘thuis’ waar leerlingen zich geborgen voelen omdat we betrouwbaar zijn, een gemeenschap zijn waarin we oog hebben voor elkaar en er een goede en open sfeer heerst.

Saamhorigheid

We willen een school zijn waar het niet alleen gaat om een veilig sociaal klimaat, maar ook om een school waar leerlingen, leraren en ouders zich gezien en gekend weten. Als kleine gemeenschap willen we ons veilig voelen bij elkaar, willen we leren van en met elkaar en geven we elkaar goede feedback.

BASISCHOOL AL IMAN

Harderwijkoever 3
1324 HA Almere

Schooltijden

Ma: 08:30 – 15:15
Di: 08:30 – 15:15

Wo: 08:30 – 13:00
Do: 08:30 – 15:15

Vr: 08:30 – 12:00

Telefoon & Email

Vanuit de Koran…

“En Allah heeft jullie uit de buiken van jullie moeders voortgebracht, terwijl jullie niets wisten. En Hij heeft voor jullie het gehoor, het zicht, en de harten gemaakt, opdat jullie dankbaar zullen zijn.”

Soera An-Nahl

Vers 78

Vanuit de Soennah…

“Er komt geen gezelschap bijeen in de huizen van Allah, het Boek van Allah reciterend en bestuderend, of rust zal op hen neerdalen, genade zal hen bedekken, de engelen zullen hen omringen en Allah zal hen noemen bij degenen die met Hem zijn.” 

Overgeleverd door Aboe Hoeraira

Oprichting

Personeelsleden

Cijfer veiligheid

Percentage Havo/VWO

Leerlingen

Centrale eindtoets

Wilt u ons bezoeken?

Locatie: Harderwijkoever 3, 1324 HA Almere

Telefoon: 036 530 4737

Email: info@aliman.nl

l

Nieuws

Gastlessen ‘Sociale media’

De lessen over Pesten in de klas worden opgevolgd door gastlessen ‘Sociale media’. Deze voorlichtingslessen staan in het teken van internet en sociale media. Hoewel er vele voordelen te bedenken zijn van sociale media, zullen we in deze les voornamelijk stilstaan bij...

Lees meer

Terugkoppeling inspectiebezoek

Vorige week is ons bericht dat de Inspectie van het Onderwijs onze school bezoekt in het kader van een verificatieonderzoek. Dit bezoek heeft gisteren plaatsgevonden. De afgelopen jaren heeft het team op tal van terreinen hard gewerkt en aangetoond er werkelijk toe te...

Lees meer