Taal & Rekenen

Domein lezen: traject begrijpend lezen & luisteren

 • Twee professionaliseringsbijeenkomsten inzake begrijpend lezen & luisteren;
 • Lesobservaties taalcoördinatie & taalexpert (differentiatie) middels gestandaardiseerd kijkwijzer;
 • Individuele nagesprekken en algemene terugkoppeling;
 • Afstemming:
 • Onderwijstijd (middels gewenst urentabel)
 • Didactiek (format)
 • Leeromgeving
 • Doorgaande lijn hoekaanduiding; 
 • Aansluiting op Woordenschat en Wereldoriëntatie; 
 • Schooleigen ontwerp bij strategieën; 

Domein schrijven: spelling

 • Tweejarig spellingstraject afsluitend met theoretisch en praktisch assessment;
 • Drie theoretische bijeenkomsten inzake spelling; vervolg komend schooljaar;
 • Lesobservaties spelling directie, expert & taalcoördinator middels gestandaardiseerd kijkwijzer;
 • Individuele nagesprekken en algemene terugkoppeling (middels schooloverzicht en verslaglegging);

Leeromgeving

 • Doorgaande lijn hoekaanduiding;
 • Schooleigen ontwerp bij strategieën (aansluitend op literatuur);

Assessment Taal-NOOR 

 • Praktijk;
 • Theorie (Denken, Lezen, Begrijpen);
 • Vitrinekast;

 Borging: taalbeleidsplan

 • Tijdpad totstandkoming taalbeleidsplan;
 • Visievorming middels gouden cirkel;
 • Quickscan ‘Taal in beeld’;

Vervolg

 • Analyse Quickscan;
 • Formulering ambities;
 • Implementatie & communicatie;
 • Uitvoering ambitieplan.