Onderwijsproces en Onderwijsresultaten

Voorwaarden voor een goede les

 • Pedagogisch klimaat
 • Effectief benutten van onderwijstijd
 • Doelmatig klassenmanagement
 • Symbolen van uitgestelde aandacht

Tweejarig traject ‘Expliciete Directe Instructie’

 • Onze trots: twee EDI-ambassadeurs
 • Professionalisering: voorbereiding literatuur & Kahoot!, individueel en gezamenlijk;
 • Professionalisering: algemeen, formulering lesdoel, (directe) instructie, verwachtingen, vaststelling kijkwijzer;
 • Professionalisering: conferentie
 • Leren van en met elkaar: lesvoorbereiding schoolbreed middels parallelgroepen
 • Lesobservaties directie, externe & kwaliteitscoördinator (groep 3 t/m 8) middels gestandaardiseerd kijkwijzer;
 • Individuele nagesprekken en algemene terugkoppeling (middels schooloverzicht en verslagen);

Tweejarig traject ‘Coöperatieve Werkvormen’

 • Gestandaardiseerde kijkwijzer;
 • Selectie, afstemming benaming & integratie coöperatieve werkvormen in didactisch model;
 • Twee professionaliseringsbijeenkomsten in relatie tot vakinhoud Spelling;
 • Congruentie in onze eigen bijeenkomsten;

Tweejarig traject ‘Differentiëren is te leren’

 • Afstemming differentiatie ‘leertijd’, ‘instructie’ en aanbod

Piramide van lesbezoek

 • coaching;
 • begeleiding;
 • beoordeling;

Doorgaande lijn leeromgeving

 • Groepsindeling en zitrichting;
 • Symbolen van uitgestelde aandacht;
 • Vorm (hoekaanduiding) en inhoud;

Aanbod

 • Weekplanning via weektaak.com