Communicatie & Ouderbetrokkenheid

Visievorming middels de Gouden cirkel

Interne communicatie 

 • Dagelijkse allesomvattende memo;
 • Wekelijkse afstemming: ambulante krachten en weekafsluiting;
 • Afstemming DI-KC, DI-IB, DI-AD, DI-GDS, DI-ICT, DI-OA;
 • Concept overlegstructuur.

Externe communicatie en ouderbetrokkenheid

 • Richtlijnen Digiduif;
 • Website;
 • Tien criteria van ouderbetrokkenheid;
 • Openstelling ouderportaal;
 • Vraag-maar-raak;
 • Dialooggroep Schoolgids met ouders.

Vooruitblik

 • Verdere ontwikkeling Beleid Communicatie (inclusief ouderbetrokkenheid);
 • Bijeenkomst visievorming op ouderbetrokkenheid met ouders;
 • Presentatie Ouderbetrokkenheid aan team;
 • Uitvoering ambitieplan Ouderbetrokkenheid;
 • Startgesprekken schooljaar 2017-2018;
 • Nieuwjaarsreceptie schooljaar 2017-2018;
 • Deskundigheidsbevordering middels presentaties.