GebedstijdAlmere | Dhoehr 13:38

Nieuws
Vragenlijst ‘meting (sociale)veiligheid (ouders) 2020-2021’

Vragenlijst voor de ouders invullen

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoem,   Op 8 maart 2020 heb ik een vragenlijst ‘meting (sociale)veiligheid (ouders) 2020-2021’ uitgezet. Deze is verstuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is. Het doel van de vragenlijst is om inzicht te krijgen in...

Lees meer
Vragenlijst ‘meting (sociale)veiligheid (ouders) 2020-2021’

Informatie over groep 1B

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum, Als bijlage treft u de brief die we de ouders van groep 1b hebben moeten sturen. Deze situatie raakt ook juf Hanan die een dochter in deze groep heeft. Juf Hanan is genoodzaakt om maandag thuis te blijven. Vanaf dinsdag is...

Lees meer
Vragenlijst ‘meting (sociale)veiligheid (ouders) 2020-2021’

Informatie over de logerende brievenbus

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum, Volgende week van 29 maart tot 1 april 2021 logeert de brievenbus van ‘Als ik later groot ben’ bij ons op school. In de bijlage leest u hier meer over. Met vriendelijke groet, Samira Sbaa Kwaliteitscoördinator Actief...

Lees meer
Vragenlijst ‘meting (sociale)veiligheid (ouders) 2020-2021’

Informatie over de resultaten M-toetsen

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, Anders dan voorgaande jaren zijn de M-toetsen in maart afgenomen. Ondanks de verlate afname zijn de resultaten volgens cito betrouwbaar. Zoals gebruikelijk wordt het ouderportaal tijdens de afnameperiode afgeschermd. Vanaf...

Lees meer