Missie 
De MR is betrokken bij het onderwijsklimaat voor de kinderen, de verbetering van het werkklimaat voor het personeel, het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school en de kwaliteit van het onderwijs. We willen onze islamitische identiteit waarborgen en vervlechten in alle voorgenoemde onderwerpen. 

Daarnaast staan we voor broederschap van de MR en directie, waarin we samen optrekken om een kwalitatief goede school met goede resultaten neer te zetten waar de kinderen een sterke eigen identiteit ontwikkelen waar ze trots op zijn. 

Visie
Binnen onze visie en bij elk vraagstuk staat het kind ten allen tijde centraal. 

Aandachtspunten voor 2019-2020 

 • Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind (ouderbetrokkenheid) 
 • Het bewaken van de kwaliteit van onderwijs en het volgen van ontwikkelingen hier omtrent (kwaliteit onderwijs) 
 • Bewaken en borgen van de islamitische identiteit (identiteit)
 • Het bewaken van de duurzame inzetbaarheid van personeel (werkdrukgelden) 
 • Bewustwording stimuleren van gezonde leefstijl (eten en drinken) 

De MR heeft als doelstelling om dit op een proactieve en positief-kritische manier aan te pakken. 

Wat doen we dan? 

 • Minimaal 6x per jaar een MR en/of MR-directie overleg plannen en uitvoeren
 • Minimaal 1 x per jaar een start/ inloop bij de nieuwjaarsreceptie of tijdens een vraag maar raak sessie 
 • Minimaal 1x per jaar een bijeenkomst met het personeel voor het ophalen van ‘wat er speelt’ bij het personeel 

De MR toetst de besluiten die zij ter instemming of advies krijgt voorgelegd aan de volgende criteria: 

 • Het kind op 1 – heeft het besluit een verbetering van de ontwikkeling van het kind tot gevolg? 
 • Identiteit op 2 – voldoet het voorstel aan de islamitische richtlijnen en/of is het in overeenstemming met de islamitisch karakter van de school? 
 • De directie op 3 – vergroot het besluit de kwaliteit van het onderwijs? 
 • De leerkracht op 4 – heeft het besluit een verbetering van het werkklimaat voor de medewerkers tot gevolg en/of is er binnen het personeel draagvlak voor? 
 • De ouders op 5 – vergroot het besluit de betrokkenheid van de ouders en/of is er draagvlak voor het besluit? 

Jaarplanning 

MR-directie vergaderingen 

 • 17 oktober 2018 MR-Directie 
 • 12 december 2018 MR-Directie 
 • 29 maart 2019 MR-Directie 
 • 14 juni 2019 MR-Directie 

Interne MR vergaderingen 

 • 23 november 2018 intern MR 
 • 6 maart 2019 intern MR 
 • 17 mei 2019 intern MR 
 • 20 juni 2019 intern MR 

Cursus en trainingen 

 • 7 december 2018 MR introductie cursus 

 • Harderwijkoever 3, 1324 HA Almere
 • 036 530 4737
 • info@aliman.nl