Op iedere basisschool moet een medezeggenschapsraad (MR) zijn. De personeelsgeleding van de MR bestaat uit twee leerkrachten en de oudergeleding bestaat uit twee ouders. De MR werkt volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Hierin is geregeld welke zaken besproken worden, van advies worden voorzien of instemming behoeven. De afgevaardigden van de ouders worden door de ouders gekozen.  De oudergeleding van de MR bestaat uit:

  • Mevr. Agadour (voorzitter)
  • Mevr. Keindl (vice-voorzitter)

De personeelsgeleding bestaat uit:

  • Juf Anne (lid)
  • Juf Saida (secretaris)

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

  • Harderwijkoever 3, 1324 HA Almere
  • 036 530 4737
  • info@aliman.nl