Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders die leerlingen bij ons op school hebben. De ouderraad stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan een prettige tijd voor de kinderen op Al Iman. Zij doet dit middels het medewerking verlenen aan, of het organiseren van diverse activiteiten, in nauwe samenwerking met het team.

De Ouderraad vraagt voor het bekostigen van alle activiteiten een jaarlijkse bijdrage. Het betreft een vrijwillige bijdrage per kind. Deze bijdrage bedraagt momenteel € 50,- per kind, per schooljaar. Uit de ouderbijdrage worden onder andere de volgende zaken betaald:

– Een bijdrage aan de organisatie van de feesten

– Cadeautjes met de feestdagen

– Traktaties met de feestdagen

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Als u deze niet betaalt, betekent dat helaas dat uw kind niet aan alle, met de ouderbijdrage bekostigde, activiteiten kan deelnemen en/of dat uw kind geen cadeautje krijgt. Als de ouderbijdrage door de school is ontvangen, ontvangt u een reçu. De ouderraad heeft een eigen rekening, waarop de vrijwillige bijdrage gestort kan worden.

De schoolreisbijdrage wordt apart geïnd. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen meegaan. Mochten er voor u redenen zijn dit niet te willen, dan vinden wij het plezierig als u hierover met de leerkracht of de directeur in contact treedt. Voor kinderen die niet deelnemen aan het schoolreisje, is het een gewone schooldag. Wij zullen zorgen dat een bevoegde leerkracht op school blijft om de kinderen op te vangen.

Met opmerkingen en ideeën om het verblijf van uw kind(eren) op school nog prettiger te laten verlopen, bent u altijd welkom bij de leden van de ouderraad. Het e-mail adres van de ouderraad is: ouderraad@alimanschool.nl