Aanmelding nieuwe leerlingen

leder kind dat zich thuis voelt op Al-Iman en in wiens onderwijsbehoefte wij kunnen voorzien, is welkom op onze school. Als u wilt kijken of onze school past bij uw kind kunt u telefonisch of via het digitale formulier onder aan deze pagina, een afspraak maken voor een informatief gesprek en/of rondleiding. Hieronder zetten we beknopt de aanmeldprocedure uiteen. Nieuwe vierjarige leerlingen
  • U wordt door de VVE-coördinator uitgenodigd voor een informatief gesprek en desgewenst een rondleiding.
  • Als u besluit uw kind op onze school te willen plaatsen, meldt u hem of haar schriftelijk aan.
  • Twee à drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt, volgt er een aanmeldgesprek. Als uw kind een peuterspeelzaal bezoekt, vindt er met de peuterspeelzaalleidster de zogenoemde warme overdracht plaats.
  • U krijgt bericht van de plaatsing van uw kind en in welke groep en bij welke leerkracht hij of zij komt.
  • Een maand voor de vierde verjaardag mag uw kind tweemaal per week een ochtend komen wennen, in totaal acht dagdelen.
  • De eerste schooldag na de vierde verjaardag is uw kind officieel ingeschreven en komt het dagelijks naar school.
  Zij-instromers
  • Tenzij het gaat om een verhuizing naar Almere, geven we er de voorkeur aan dat kinderen die op het moment elders naar school gaan aan het begin van het nieuwe schooljaar instromen.
  • Belangstellende ouders kunnen een afspraak maken met de intern begeleider voor een informatief gesprek en/of een rondleiding.
  • De intern begeleider vraagt informatie op bij de huidige school om te kunnen bepalen of onze school in de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voorzien. We streven ernaar om deze procedure binnen zes weken afgehandeld te hebben. 
  • U ontvangt bericht of en zo ja, in welke groep en bij welke leerkracht uw kind is geplaatst.
  Taalcentrum Als uw kind de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheerst, zal het niet genoeg van ons onderwijs kunnen profiteren en verwijzen we u naar het Taalcentrum. Wanneer na verloop van tijd de leerkracht van het Taalcentrum oordeelt dat uw kind klaar is om het reguliere basisonderwijs te kunnen volgen, kunt u zich bij ons melden.  

Aanmelden