Onze schoolnaam ‘Al-Iman’

‘Iman’ als religieuze term houdt in: 

De overtuiging van het hart die wordt uitgesproken via de mond en bevestigd door het verrichten van daden door de ledematen en die toeneemt door het verrichten van daden van gehoorzaamheid en afneemt door het verrichten van daden van ongehoorzaamheid.

‘Iman’ is dus het geloof in het hart dat in woorden en daden wordt vertaald. Iman groeit door het doen van daden waar Allah van houdt en iemand komt op zo’n manier dichter tot Allah. Op dezelfde wijze daalt iemands Iman door het verwaarlozen van de goede daden of door het verrichten van slechte daden. Iemand raakt dan in spirituele zin verder van Allah verwijderd. We streven ernaar om onze leerlingen te helpen hun Iman te laten groeien door de waarden en normen van de Islaam op hen over te brengen en deze vorm te geven binnen het onderwijs. Dat gebeurt in de godsdienstlessen, maar ook de andere vakken vormen aanleiding om ons te verwonderen over de schepping en zo ons geloof in en onderwerping aan de Schepper toe te laten nemen.

Taalkundig betekent ‘Iman’ het erkennen van en het geloven in iets. Wij geloven in de capaciteiten en mogelijkheden van onze leerlingen. Wij geloven dat zij, mede door onze inzet, in staat zijn veel te bereiken en als gewaardeerde burgers een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dit geloof in de leerlingen proberen wij tot uiting te laten komen door onze hoge verwachtingen te laten blijken en zelfstandigheid te stimuleren.