Onze visie op de identiteit

Ouders maken veelal de keuze voor onze school vanwege de islamitische identiteit. Ze zien de school als partner bij de islamitische opvoeding van hun kind(eren). Onderwijs en opvoeding hebben binnen de Islam het doel om de band tussen het kind en zijn Schepper te versterken en een gevoel van godsbewustzijn bij te brengen. Ze staan in dienst  van de opdracht van de mens in dit leven: het zo goed mogelijk vervullen van de taak van dienaar van Allah. 

Naast verantwoordelijkheden naar de Schepper toe geeft de Islaam de moslim ook verantwoordelijkheden met betrekking tot de schepping. Dit vraagt om ontwikkeling van waarden en eigenschappen als verantwoordelijkheidsbesef, betrokkenheid bij de directe leefomgeving en de samenleving, inzet voor het algemeen belang, rechtvaardigheid en respectvolle omgangsvormen. Ook dit is één van de doelen van ons onderwijs.

Gezien het bovenstaande zien wij het als onze opdracht om het kind te helpen om bewustzijn van en liefde voor Allah te ontwikkelen en hierdoor een goede dienaar en een verantwoorde burger in de samenleving te worden.