Godsdienstlessen

Groep 1 en 2

De leerlingen in groep 1 en 2 krijgen twee keer per week een godsdienstles van 45 minuten. Daarvoor dient de methode van ISBO/SLO ‘Methode Islamitisch Godsdienstonderwijs Primair Onderwijs’ als uitgangspunt. Aanvullend worden er lessen gegeven die aansluiten op het Piramide-thema waar de groepen op dat moment aan werken. Wanneer de kleuters bijvoorbeeld bezig zijn met het thema ‘Eten en drinken’, leren ze in de godsdienstlessen over de smeekbedes voor en na het eten en drinken, de islamitische etiquette bij het eten en over dankbaarheid aan Allah en aan degene die het eten voor ze heeft klaargemaakt. Bij het Piramidethema ‘Mensen’ horen ze het scheppingsverhaal en is er aandacht voor onderlinge overeenkomsten en verschillen tussen mensen en voor respect voor elkaar. Op deze wijze krijgen ze de islamitische lesstof geïntegreerd met de schoolse lesstof aangeboden.

Het primaire doel van de godsdienstlessen aan de kleuters is het bijbrengen van godsbewustzijn en het besef dat Allah bij alles om hen heen en bij alles wat er gebeurt een rol speelt. Daarnaast wordt er een begin gemaakt met het memoriseren van de korte soewar / Qor’aanhoofdstukken.

Afbeeldingsresultaat voor juz amma nederlands

Groep 3 t/m 8

De godsdienstmethode ‘Al Amana’  biedt een doorgaande leerlijn vanaf groep 3 tot en met groep 8. Elk jaar komen dezelfde thema’s terug, maar met steeds meer verdieping. Daardoor werken de groepen schoolbreed steeds aan hetzelfde thema. In deze godsdienstmethode zijn negen thema’s  opgenomen:

  • De profeet (vrede en zegeningen zijn met hem)
  • ´Aqiedah (geloofsleer)
  • Salaat (het gebed)
  • Ramadan
  • Hadj (bedevaart)
  • Achlaaq (manieren en omgangsvormen)
  • De profeten
  • Sahaba (de metgezellen van de profeet)
  • De islamitische kalender

Alle groepen krijgen twee keer per week een godsdienstles van 45 minuten. Elk thema wordt afgesloten met een toets.

Onderdeel van de godsdienstlessen is ook het memoriseren van de Qor’aan. Rekening houdend met verschillen in achtergrond tussen leerlingen, streven we naar beheersing van Djoez ‘Amma (laatste deel van de Qor’aan) aan het eind van groep 8.

Gerelateerde afbeelding