De identiteit in de praktijk

Het islamitische karakter van onze school is herkenbaar in de praktijk van alledag. Een doorsnee dag op Al-Iman ziet er als volgt uit:

 • We groeten elkaar met de islamitische groet
 • De schooldag wordt geopend met recitatie van de Qor’aan
 • Voor en na het gezamenlijke eten worden smeekbeden gezegd
 • Na de middagpauze verrichten de leerlingen de wassing voor het gebed
 • De adhaan (gebedsoproep) wordt via het omroepsysteem verricht door een leerling
 • Vanaf groep 5 bidden de leerlingen met hun groep gezamenlijk het Dohr-/ middaggebed
 • We sluiten de schooldag af met Qor’aanrecitatie en een smeekbede

Verder komt de islamitische identiteit tot uiting in:

 • De lessen godsdienst, 2x 45 minuten per week
 • Het schenken van aandacht aan jaarlijks terugkerende gebeurtenissen zoals de Ramadan (vastenmaand), de Hadj (bedevaart), ‘Israa wal-Miraadj (de hemelreis van de Profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, ), de Hidjra (migratie van de Profeet vrede en zegeningen zijn met hem)
 • De viering van de twee islamitische feesten: Ied al-Fitr (het feest na de maand Ramadan) en Ied al-Adha (het Offerfeest)
 • ‘Klas op de plank’, een maandelijkse voorstelling aan medeleerlingen en ouders met een islamitisch thema
 • Het schoolkoor: een koor van leerlingen dat onder leiding van een ouder islamitische liederen (anashied) zingt
 • Een jaarlijks Sadaqah-project voor een goed doel
 • Kledingvoorschriften voor zowel de leerlingen als het personeel
 • Gescheiden gym voor jongens en meisjes vanaf groep 6 
 • Voorlichting in groep 8 over de puberteit vanuit islamitisch perspectief
 • Deelname aan de jaarlijkse Kennisquiz Islaam van de Noorscholen
 • Deelname aan de jaarlijkse Qor’aanwedstrijd van de Noorscholen