EDI staat voor Expliciete Directie Instructie en is een model voor een stapsgewijze heldere manier van uitleggen en inoefenen van lesstof waarbij alle leerlingen actief betrokken bezig zijn en waarvan het rendement bewezen hoog is.

Vanaf het schooljaar 2016-2017 doorloopt het team van Al-Iman een traject waarbij de leerkrachten geschoold worden in het lesgeven volgens EDI. Al tijdens het traject zijn vijf leerkrachten benoemd tot EDI-ambassadeur, dat wil zeggen dat zij tijdens verschillende bezoeken steeds weer uitblonken in het werken volgens het EDI-model.

December 2018 werden alle groepen bezocht en was de kwaliteit van de lessen dermate hoog, dat Al-Iman zich nu een EDI-school mag noemen. De tweede EDI-school in heel Nederland en de eerste islamitische basisschool die dit predicaat draagt; een prestatie waar we met recht trots op zijn en waarvan we hopen dat de leerlingen er de vruchten van zullen plukken.

Op pagina 20 van onderstaande uitgave van de ISBO staat een artikel over EDI op onze school.

 

14-isbo-Nieuwsbrief-juli-2019-ia-1