GebedstijdAlmere | Fadjr 01:00

Staat van het onderwijs op Al Iman

Staat van het onderwijs op Al Iman

De afgelopen weken hebben wij twee ouderbijeenkomsten georganiseerd met als onderwerp de ouderbetrokkenheid op Al-Iman. Tijdens de eerste bijeenkomst is onder meer de vernieuwde website gepresenteerd. Vanuit het oogpunt van transparantie zijn alle relevante...

Terugkoppeling inspectiebezoek

Vorige week is ons bericht dat de Inspectie van het Onderwijs onze school bezoekt in het kader van een verificatieonderzoek. Dit bezoek heeft gisteren plaatsgevonden. De afgelopen jaren heeft het team op tal van terreinen hard gewerkt en aangetoond er werkelijk toe te...