GebedstijdAlmere | Fadjr 01:00

Sluiting wegens Coronavirus (4)

Sluiting wegens Coronavirus (4)

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoem, Vanaf 11 mei Het kabinet heeft besloten dat per 11 mei aanstaande de kinderen in het reguliere basisonderwijs weer voor de helft van de onderwijstijd naar school mogen. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen...
Sluiting wegens Coronavirus (4)

Sluiting wegens Coronavirus (3)

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoem, Het lag in de lijn der verwachting, toch is het verlengen van de huidige maatregelen tot de meivakantie een boodschap die stevig binnenkomt. Wij begrijpen ook dat het een logische volgende stap is om het Coronavirus in te...
Sluiting wegens Coronavirus (4)

Sluiting wegens Coronavirus (2)

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, De afgelopen week hebben onze leraren en onderwijsondersteuners buitengewone inspanningen verricht om alle leerlingen te voorzien van (afstands)onderwijs. Ik heb van alle groepen een evaluatie ontvangen, verhalen en suggesties...
Sluiting wegens Coronavirus (4)

Sluiting wegens Coronavirus (1)

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Hiermee wil ik u informeren over de meest recente actualiteiten. Sluiting school Vandaag heeft het kabinet bepaald dat alle scholen in Nederland worden gesloten met ingang van maandag 16 maart 2020. De maatregel duurt in...