Archive

Nieuwjaarsreceptie!

Graag nodigen we u uit voor de nieuwjaarsreceptie van aanstaande dinsdag. Om ouders met meerdere kinderen de gelegenheid te bieden meerdere groepen te bezoeken, hebben we een verdeling van onder- en bovenbouw gemaakt. In de bijlage de uitnodiging. We hopen u op beide momenten welkom te mogen heten.

Read More..

Netwerkomgeving

De nieuwe bibliotheek krijgt een nieuwe netwerkomgeving. De migratie naar dit nieuwe systeem heeft een aantal dagen verstrekkende gevolgen voor het gebruik van de bibliotheekcatalogus /SchoolWise. Vanaf zaterdag 23 september (vanaf 17.00 uur) tot en met woensdag 27 september is het niet mogelijk om van de catalogus/SchoolWise gebruik te maken c.q. boeken te lenen, terug te brengen […]

Read More..

Welke sport- en cultuurlessen ga jij gratis proberen?

Ontdek welke sport- en cultuuractiviteiten bij jou passen. Almere is een sportieve en culturele stad met veel sport- en cultuuraanbod. Sport- en cultuuractiviteiten zijn leuk,  gezond en zorgen daarnaast voor een betere concentratie op school en nieuwe vriendjes. In de eerste schoolweek heeft uw kind een brochure van de gemeente mee naar huis gekregen. In […]

Read More..

Start lessen bewegingsonderwijs

We zijn verheugd u te mogen berichten dat vanaf heden de lessen bewegingsonderwijs verzorgd zullen worden door meester Othman die zich ondertussen hiervoor nader zal bekwamen. Mijn verwachting is dat hierdoor de rust, veiligheid en continuïteit geborgd zullen zijn. Anders dan voorgaande jaren wil ik u er ook op wijzen dat de gymkleding en –schoenen, vanuit onder meer hygiënisch […]

Read More..

Start lessen godsdienstonderwijs

Eind juni 2017 heb ik u via Digiduif een brief, inzake de personele bezetting ‘ambulante beroepskrachten’, doen toekomen. Hierin heb ik u bericht dat vanaf dit schooljaar een scheiding van het godsdienstonderwijs in de onder- en bovenbouw in de persoon van de functionaris organisatorische en roostertechnische voordelen biedt. Voor de onderbouw (groep 1-4) is vanaf heden juf Saida het aanspreekpunt, voor de […]

Read More..

Kidsproof Kinderfeest

Zaterdag 9 september luidt Kidsproof Almere het nieuwe schooljaar knallend in met het Kidsproof Kinderfeest in Almere Buiten! Een superfeestelijke dag met heel veel kinderactiviteiten! Een gratis evenement voor alle kinderen en ouders uit Almere. Er zijn veel activiteiten, zoals hutten bouwen knutselen en sporten, zodat iedereen kennis kan maken met alles wat er voor […]

Read More..

Een gezegend Offerfeest!

Langs deze weg willen we u onze wenskaart, in het kader van het offerfeest, doen toekomen. In verband met de viering hiervan zijn de leerlingen maandag en dinsdag aanstaande vrij. Het nieuwe schooljaar start woensdag 6 september 2017 om 11 uur. Om 13 uur zijn de kinderen vrij. We kijken uit naar een ontspannen en plezier weerzien!  

Read More..

Schoolmelk stopt!

Vanaf komend schooljaar zullen de leveringen van de schoolmelk helaas stoppen. Reden is dat Campina de Optimel uit het assortiment haalt en onze leerlingen hier juist de meeste abonnementen voor hadden. Er kunnen dus geen nieuwe abonnementen meer worden afgesloten. De ouders die schoolmelk afnamen, hebben hier van Campina persoonlijk bericht van ontvangen of zullen […]

Read More..

Dankwoord ouders Al-Iman

“Beste juffen en meesters van Al Iman, ik sta hier namens de ouders en ik wil jullie hierbij bedanken voor jullie inzet en motivatie afgelopen jaar. Onder leiding van de nieuwe directeur, hebben jullie een mooie prestatie geleverd. En wij zijn heel trots op het team. De mooie resultaten die we terug kunnen lezen in […]

Read More..