Archive

Op tijd komen…

Al een aantal jaren is het (ongeoorloofd) te laat komen een doorn in het oog. Dagelijks lopen minstens 20 leerlingen vanaf 8.30 de school binnen, terwijl de lesdag op dat moment gestart wordt. Kostbare onderwijstijd gaat hierdoor verloren. Enkel het aanspreken van ouders of leerlingen lijkt geen aantoonbaar effect te hebben. Wij zijn er als school verantwoordelijk […]

Read More..

Welkom!

Na een vakantie van zes weken en één dag begint de school morgen weer inchAllah. Ik hoop dat u hiervan heeft genoten en dat we u allen morgen, gezond en wel, mogen verwelkomen.  Zoals gewoonlijk openen de deuren morgen om 8.20 uur. De leerlingen verzamelen zich bij de leerkracht die zich op het schoolplein zichtbaar […]

Read More..

NOS Jeugdjournaal: kijkt u ook?

Vandaag hebben wij bezoek gehad van het NOS Jeugdjournaal in verband met de ramadan. De leerlingen van de leerlingenraad zijn geïnterviewd. Ook is er een koranrecitatie van een leerling gefilmd.  Vanavond rond 19.00 uur zal het uitgezonden worden op Nederland 3. Kijkt u ook?  

Read More..

Uitslag vertrouwenspersoon 2018

U had de keuze uit drie geschikte  kandidaten. Afgelopen vrijdag is de stembus geleegd en zijn de stemmen geteld. De opkomst van stemgerechtigden was ruim 53%. Met 47% van alle uitgebrachte stemmen is Siham Hallouzi door u gekozen als Vertrouwenspersoon 2018. U kunt vanaf 1 januari 2018 bij haar terecht met uw klachten en opmerkingen. […]

Read More..

Staking dinsdag 12 december 2017

Leraren uit het basisonderwijs gaan op 12 december 2017 hoogstwaarschijnlijk opnieuw staken als hun eisen niet worden ingewilligd. Actiegroep ‘PO in actie’ heeft dat aangekondigd, mede namens de onderwijsbonden en schoolbesturen. Mocht de staking van 12 december aanstaande werkelijk doorgang vinden dan roept onze school wederom niet op om te staken. Wel zal de school dicht […]

Read More..