GebedstijdAlmere | Dhoehr 13:38

Beste ouders/verzorgers,
Assalamoe alaikoem,  
 
Op 8 maart 2020 heb ik een vragenlijst ‘meting (sociale)veiligheid (ouders) 2020-2021’ uitgezet. Deze is verstuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is. Het doel van de vragenlijst is om inzicht te krijgen in de mate van de (sociale)veiligheid van onze school. Met uw feedback kunnen we voornoemde onderwerpen verder verbeteren.  
 
Een percentage van 23% (100 ouders) heeft de vragenlijst ingevuld. Ik dank u hiervoor! Vanaf 34% is de vragenlijst door voldoende ouders ingevuld, vanaf 50% spreek je van een goede responspercentage. Ons streven is een responspercentage van minstens 35 % te behalen.  
 
Het onderzoek zal maximaal 5 minuten van uw tijd in beslag nemen. Er zal betrouwbaar met uw gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt. Mocht u geen mail hebben ontvangen, dan kan het zijn dat het in uw Spam terecht is gekomen.  
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij een parro-bericht sturen of mailen via m.sbaa@aliman.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
Mariam Sbaa
Kwaliteitscoördinator Kwaliteitszorg & Ambitie