GebedstijdAlmere | Shoeroeq 05:18

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Graag breng ik u op de hoogte over het aangepast thuisblijf- en testbeleid van het RIVM.

Vanaf 8 februari is voor kinderen van 4-12 jaar, die naar het primair onderwijs gaan, het thuisblijf- en testbeleid gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven. Dit geldt zowel bij milde klachten (loopneus, verkoudheid, niezen en keelpijn) als bij zware klachten (veel hoesten, koorts of benauwdheid). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.

In de link vindt u de ‘Handreiking bij neusverkouden kinderen’ van het RIVM.

Link: Handreiking bij neusverkouden kinderen RIVM

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Moge Allah ons beschermen in sha Allah.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa Veiligheidscoördinator