GebedstijdAlmere | Fadjr 06:42

Identiteit & Kwaliteit

Veiligheid, geborgenheid & saamhorigheid 

Identiteit & Kwaliteit

Veiligheid, geborgenheid & saamhorigheid 

Agenda

Schoolgids

Actief burgerschap

Pesten

B

PIRAMIDE LESBEZOEKEN

Documenten

Het is niet verkeerd, van beleid te veranderen als de omstandigheden veranderd zijn.

Nieuws

Een kort woord, snel en fel gesproken, heeft meer kracht, dan een lang zwaar bericht dat slaperig gezegd wordt.

Opbrengsten

Oordeel niet elke dag door de opbrengst die je oogst maar door de zaden die je plant.

Onze school

‘Al Iman’ als religieuze term houdt in:

De overtuiging van het hart die wordt uitgesproken via de mond en bevestigd door het verrichten van daden door de ledematen en die toeneemt door het verrichten van daden van gehoorzaamheid en afneemt door het verrichten van daden van ongehoorzaamheid.

‘Al Iman’ is dus het geloof in het hart dat in woorden en daden wordt vertaald. Al Iman groeit door het doen van daden waar Allah van houdt en iemand komt op zo’n manier dichter tot Allah. Op dezelfde wijze daalt iemands Al Iman door het verwaarlozen van de goede daden of door het verrichten van slechte daden. Iemand raakt dan in spirituele zin verder van Allah verwijderd.

We streven ernaar om onze leerlingen te helpen hun  Al Iman te laten groeien door de waarden en normen van de Islaam op hen over te brengen en deze vorm te geven binnen het onderwijs. Dat gebeurt in de godsdienstlessen, maar ook de andere vakken vormen aanleiding om ons te verwonderen over de schepping en zo ons geloof in en onderwerping aan de Schepper toe te laten nemen.

Taalkundig betekent ‘Al Iman’ het erkennen van en het geloven in iets. Wij geloven in de capaciteiten en mogelijkheden van onze leerlingen. Wij geloven dat zij, mede door onze inzet, in staat zijn veel te bereiken en als gewaardeerde burgers een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dit geloof in de leerlingen proberen wij tot uiting te laten komen door onze hoge verwachtingen te laten blijken en zelfstandigheid te stimuleren.

Onze schoolvisie is dat onze school:

  • zich richt op het zich eigen maken van kennis en vaardigheden bij leerlingen (kwalificatie);
  • leerlingen, met behoud van de islamitische identiteit, voorbereidt op deelname aan onze pluriforme maatschappij en kennismaking met tradities en praktijken (socialisatie);
  • zich richt op vorming van de persoon (subjectivering).

Onze schoolmissie hebben we in ons schoolplan samengevat met de volgende zin: wij stellen leerlingen in staat zich optimaal te ontwikkelen zodat ze, met behoud van hun islamitische identiteit, succesvol zijn in hun vervolgopleiding en in de maatschappij.

Onze kernwaarden hebben we bij de hoofdingang op de vier pilaren zichtbaar gemaakt. Ook wordt met deze kernwaarden het gedicht ‘Kaviaar’, dat we hebben hangen in de toneelzaal, afgesloten. Het gaat hierbij concreet om:

Veiligheid

Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen leren en leerkrachten hebben een veilige school nodig om goed te kunnen werken. Een veilige leeromgeving, in combinatie met een zorgzame leeromgeving, laat de onderwijsprestaties bij de leerlingen stijgen.

Geborgenheid

We bieden onze leerlingen een ‘thuis’ waaraan onze ouders hun kinderen kunnen toevertrouwen. Een ‘thuis’ waar leerlingen zich geborgen voelen omdat we betrouwbaar zijn, een gemeenschap zijn waarin we oog hebben voor elkaar en er een goede en open sfeer heerst.

Saamhorigheid

We willen een school zijn waar het niet alleen gaat om een veilig sociaal klimaat, maar ook om een school waar leerlingen, leraren en ouders zich gezien en gekend weten. Als kleine gemeenschap willen we ons veilig voelen bij elkaar, willen we leren van en met elkaar en geven we elkaar goede feedback.

 

Onze visiekaart

Al Iman is de tweede EDI-school in Nederland

Contact

BASISCHOOL AL IMAN

Harderwijkoever 3
1324 HA Almere

Schooltijden

Ma: 08:30 – 15:15
Di: 08:30 – 15:15

Wo: 08:30 – 13:00
Do: 08:30 – 15:15

Vr: 08:30 – 12:00

Telefoon & Email

Nieuws

Cultuurdag

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, Morgen is het zover, de kinderen gaan genieten van een creatieve workshop op onze jaarlijkse Cultuurdag. Hierbij stuur ik u de flyer toe. Wij hebben er zin in! Met vriendelijke groet, Hanan Iabdallatene (Creajuf) flyer...

Nieuw OMT-advies en kabinetsbesluit

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, Vandaag is een nieuw OMT-advies gegeven en kabinetsbesluit genomen voor scholen. Er is expliciet aangegeven dat ouders en/of verzorgers de school niet meer in mogen komen, tenzij het niet anders kan. Helaas moet ik u berichten dat we...

Leerlingenraad

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum, Vandaag hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct verliep. Het is ons gelukt om een nieuwe leerlingenraad te kunnen vormen....

Vanuit de koran…

“O jullie die geloven: buig en kniel en aanbid jullie Heer en verricht het goede. Hopelijk zullen jullie welslagen.”

Soerah al-Hadj (22) vers 77

Vanuit de soennah…

De Profeet sallallahoe ‘aleihi wa sallem heeft gezegd: “Hayaa’ (schaamte en verlegenheid) en betrouwbaarheid zullen als eerste uit deze wereld verdwijnen. Dus blijf Allah daar om vragen.”

Hadieth uit de verzameling van al-Bayhaqie

l

Nieuws

Oprichting

Personeelsleden

Cijfer veiligheid

% Havo/VWO

Leerlingen

Centrale eindtoets

Wilt u ons bezoeken?

Locatie: Harderwijkoever 3, 1324 HA Almere
Telefoon: 036 530 4737
Email: info@aliman.nl