Zelfevaluatie kwaliteit VVE

Via onderstaande link een pdf van de waarderingen, waarvoor onze vroegschool (groep 1-2) eerder dit jaar een vragenlijst vve monitor G37 heeft ingevuld.

Zelfevaluatie kwaliteit VVE basisschool Al Ihsaan

Het rijk en de 37 grote steden (G37) hebben voor de periode 2012-2015 afspraken gemaakt over de investeringen die zij willen doen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen met een taalachterstand in de G37 gebruik kunnen maken van hoogwaardige onderwijsvoorzieningen. In deze afspraken staan kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de voor- en vroegschoolse educatie. Daarbij is afgesproken dat de onderwijsinspectie in 2013 en 2015 een monitor uitvoert.

De antwoorden op de vragenlijst heeft de Inspectie van het Onderwijs omgezet naar ‘waarderingen’ 1 tot en met 4. Een 1 betekent dat verbetering noodzakelijk is, een 2 dat verbetering mogelijk is, een 3 dat de kwaliteit op dat onderdeel voldoende is en een 4 dat het een voorbeeld voor anderen is. De inspectie gebruikt de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten om op gemeentelijk niveau een beeld te krijgen van de kwaliteit van vve op de locaties. Ter verificatie van de vragenlijst heeft de inspectie een steekproef uit alle vve-locaties getrokken. Op deze vve-locaties onderzoekt de inspectie vervolgens de kwaliteit van vve. De inspectie kan ook aanvullende documenten opvragen. De uitkomsten van de vragenlijsten die aan alle locaties zijn toegestuurd en de oordelen op de bezochte vve-locaties maken deel uit van het gemeentelijke vve-rapport wat wellicht na de zomervakantie zal verschijnen.