Verlof aanvragen

Gegevens aanvrager

Hierbij verklaren ouders/verzorgers dat hij/zij verantwoordelijk zijn voor eventuele leerachterstanden die kunnen ontstaan door afwezigheid binnen de reguliere schooltijden.

Gegevens leerling(en)

Aantal leerlingen vrijstelling aanvragen:

123

Gegevens van de aangevraagde vrijstelling