(Tussen)resultaten

(Tussen)resultaten ‘kerntoetsen’

Inleiding

Een andere kwaliteitsindicator inzake de opbrengsten kan gerelateerd worden aan de (tussen)resultaten. Voor het waarderen van de tussenresultaten maken we gebruik van Cito-toetsen. Daarbij moet gedacht worden aan:

  • Technisch lezen in groep 3 en groep 4;
  • Rekenen en wiskunde in groep 4 en groep 6;
  • Begrijpend lezen in groep 6.

Deze toetsen vormen samen de vijf kerntoetsen. De resultaten tijdens de schoolperiode zijn onvoldoende als de school op drie of meer van de vijf toetsen achterblijft bij het verwachte niveau in termen van het groepsgemiddelde op vaardigheidsscores. De inspectie vergelijkt bij haar beoordeling de gemiddelde vaardigheidsscore van de groep met de norm voor de desbetreffende schoolgroep. Is de gemiddelde score lager dan de norm, dan is het oordeel bij die toets onvoldoende. Ligt de gemiddelde score op of boven de norm, dan is het oordeel voldoende.

Norm & behaalde score

De Inspectie van het Onderwijs heeft in haar brochure Analyse en waardering van opbrengsten (augustus 2014, aanvulling 2015) per toets de normen vastgesteld. Afhankelijk van de gebruikte toetsversie en soms afhankelijk van het leerlinggewicht (begrijpend lezen en rekenen en wiskunde), kan een school de norm opzoeken die bepalend is voor de eigen beoordeling.

De gegeven normeringen maken het voor ons mogelijk om de eigen scores te analyseren. Daartoe hebben we een overzicht ontworpen dat het mogelijk maakt om de eigen schoolscores en de normen in een overzicht te verwerken. Middels onderstaande overzicht, genaamd ‘overzicht tussenresultaten’ is op een eenvoudige wijze zichtbaar gemaakt of de school goed presteert, of er voldaan wordt aan de norm(en). De rode cijfers geven aan dat de inspectienorm niet behaald is, de groene cijfers geven aan dat de norm wel behaald is. In ons geval kan geconcludeerd worden dat vier van vijf kerntoetsen gehaald zijn. Begrijpend Lezen in groep 6 heeft de norm van de inspectie niet gehaald. Het overzicht maakt het een leerkracht, intern begeleider en directie makkelijker om met elkaar in gesprek te gaan over de behaalde (tussen)resultaten.

DMT

 

 

Groep

Gemiddelde vaardigheidsscore Gemiddelde vaardigheidsscore basisschool Al Ihsaan
Norm Midden Norm Eind Resultaten Midden Resultaten Eind
3* 21 33 28.2 41.4
4* 48 56 58.0 65.8
5 66 71 59.8 69.0
6 78 83 85.3 86.0
7 85 90 94.7 104.1
8 93   108.7  
Begrijpend lezen Groep Schoolgroep

% gewogen leerlingen

Gemiddelde vaardigheidsscore Gemiddelde vaardigheidsscore basisschool Al Ihsaan
Norm midden Resultaten Midden
Groep 5 <15% 25  
>15% 20 17.9
Groep 6* <15% 32  
>15% 26 25.9
Groep 7 <15% 45  
>15% 38 38.7
Groep 8 <15% 55  
>15% 47 49.5
Rekenen & wiskunde Groep % gewogen leerlingen Gemiddelde vaardigheidsscore Gemiddelde vaardigheidsscore basisschool Al Ihsaan
Norm Midden Norm Eind Resultaten Midden Resultaten Eind
Groep 4* <15%        
>15%   158.7 162.0
Groep 5 <15% 71 78    
>15% 65 73 70.0 81.7
Groep 6* <15% 84 89    
>15% 79 84 81.6 88.1
Groep 7 <15% 98 102    
>15% 94 99 97.8 102.2
Groep 8 <15% 110      
>15% 106 114.3