Ouderraad

Ouderraadsleden & klassenouders gevraagd

Wij zijn op zoek naar nieuwe ouderraadsleden en klassenouders. De ouderraad houdt zich (vooral) bezig met het o.a. organiseren van feesten, klassenuitjes en de avondvierdaagse. Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage. Hiermee worden de verschillende klassenuitjes en feesten bekostigd.

De klassenouders op hun beurt zijn de contactpersonen voor de ouderraad. De klassenouders worden veelal ingezet om hulpouders te werven. Er zijn namelijk altijd veel ouders nodig voor de vaste activiteiten zoals de begeleiding bij uitjes en het organiseren van (feestelijke) activiteiten.

Wat wordt er verwacht van een lid van de ouderraad?

De ouderraad is op zoek naar enthousiaste ouders met een positieve houding ten opzichte van de school en de activiteiten van de ouderraad. De andere verwachtingen zijn (o.a.):

➢ Assisteren tijdens evenementen, festiviteiten en andere activiteiten.

➢ Het bijwonen van de vergaderingen van de ouderraad. Deze vinden enkele malen per jaar plaats op school.

➢ Beschikbaar zijn voor minimaal één werkgroep per schooljaar inclusief het aanwezig zijn bij een eventuele extra ingeplande vergadering voor het bespreken van de planning, uitvoering en taakverdeling.

Ervaring en/of bijzondere vaardigheden zijn niet nodig. Een enthousiast lid wordt gekenmerkt door beschikbaarheid, inzet, betrokkenheid, positiviteit, oprechtheid en een zuivere intentie! Het hebben van de juiste intentie is essentieel bij élke daad. Dus niet alleen bij de aanbiddingen maar bij alle daden in het dagelijks leven zodat de Moslim beloond wordt bij Allāh voor zijn handelingen en zegeningen verkrijgt in hetgeen hij doet.

’Umar ibn-ul-Khaṭṭāb, moge Allāh met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: “Ik heb de Profeet horen zeggen: “De daden worden op grond van de intenties beoordeeld en iedereen wordt beloond naar zijn intenties. Degene die migreert voor Allāh en Zijn gezant, die is ook met Allāh en Zijn gezant verbonden door zijn keuze, maar degene die migreert vanwege wereldse voordelen of vanwege een huwelijk met een vrouw zal beoordeeld worden naar de intentie van deze keuze om te migreren.”” [Overgeleverd door al-Bukhāriy & Muslim]

Aanmelden voor de ouderraad of meer informatie?

Stuur dan een e-mail naar administratie@ibsalihsaan.nl of meldt u persoonlijk aan bij juf Hanan Ben Ayad. De uiterlijke aanmelddatum is donderdag 18 april 2019.