Regiegroep Ouderparticipatie

De “regiegroep ouderparticipatie” is een nieuw ontwerp van hetgeen we voorheen de ouderraad noemden. Ouders zijn medio juni uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden middels onderstaande brief waar ook informatie te vinden is over de invulling van deze nieuwe geleding. Op deze pagina zullen – na de verkiezingen en de voorlichtingsbijeenkomst – de namen van de nieuwe leden van de regiegroep kenbaar gemaakt worden.

Brief “Regiegroep ouderparticipatie”