Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Inleiding

Veel beslissingen die door het bestuur en door de directie genomen worden, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school. Het is de taak van de medezeggenschapsraad (verder te noemen MR) om met het bestuur en de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te beslissen over alles wat de school aangaat. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u leeft!

Instemmings- en adviesrecht

MR heeft instemmingsrecht over bijvoorbeeld:

  • Wijziging onderwijskundige doelstellingen;
  • Wijziging of vaststelling van het schoolplan, de schoolgids en het ondersteuningsplan;
  • Wijze invulling van de tussenschoolse opvang;
  • Wijziging van de veiligheidsregels;
  • Wijziging of vaststelling met betrekking tot de schoolorganisatie;
  • Wijziging of vaststelling van de regeling inzake het aanstellings- en ontslagbeleid;
  • Nieuwbouw of belangrijke verbouwing;
  • Vaststelling of wijziging van de ouderbijdrage.

Samenstemming Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten:

Brahim Loukili
Yavuz Kilic
Lisette de Wit
Meryem Achlaouchi

 

Vergaderfrequentie

De MR vergadert gemiddeld één keer per twee maanden. De vergaderingen zijn openbaar. Laat het aan de voorzitter weten als u wilt komen. De vergaderingen worden van tevoren aangekondigd.

Contact

De MR heeft een gezamenlijk e-mailadres. Voor vragen of opmerkingen kunt u de MR gerust mailen.

Email MR:       mr.alihsaan@noorscholen.nl