Toelichting opbrengsten

Opbrengsten

Inleiding

Op onze school streven we naar kwalitatief goed onderwijs en is onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven middels een combinatie van opbrengst- en handelingsgericht onderwijs (zo hoog mogelijke) opbrengsten na met betrekking tot de brede ontwikkeling van de leerling en richten ons dan ook niet enkel tot de basisvakken. We achten het van belang, dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Bij het werken aan goede onderwijsresultaten op alle gebieden staat de leerkracht er niet alleen voor. Op een systematische, doel- en planmatige wijze worden alle geledingen van de school hierbij betrokken. Ook voor ouders (en partners) zien we een belangrijke rol weggelegd in onze ambities.

Opbrengsten algemeen

In onderstaande bijlage de opbrengsten waar de inspectie van het onderwijs op oordeelt.

Opbrengsten basisschool Al Ihsaan