Al Ihsaan

Een andere Noorscholen Sites site

GebedstijdLelystad | cIshaa 19:46

Leerlingen

Home » Leerlingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean consequat neque tincidunt finibus condimentum. Etiam ultrices sagittis maximus.

Leerlingenraad

We hebben sinds dit schooljaar weer een leerlingenraad bestaande uit leerlingen uit de groep 6, 7 en 8. Met de leerlingenraad trachten we in ieder geval:

  • De leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie te geven, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • De leerlingen kennis te laten maken met democratische beginselen.
  • De betrokkenheid met school van leerlingen te bevorderen.
  • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen.
  • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bij te brengen.
  • De kwaliteit van de schoolorganisatie te bevorderen.
  • De leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Actief burgerschap te bevorderen.

Na spannende verkiezingen halverwege dit schooljaar is dit de samenstelling van de raad geworden:

Groep 8: Toufik

Groep 7: Sanae

Links voor leerlingen

Was this helpful?