Al Ihsaan

Een andere Noorscholen Sites site

GebedstijdLelystad | Fadjr 06:42

Leerlingen

Home » Leerlingen

Leerlingenraad

We hebben sinds dit schooljaar weer een leerlingenraad bestaande uit leerlingen uit de groep 6, 7 en 8. Met de leerlingenraad trachten we in ieder geval:

  • De leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie te geven, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • De leerlingen kennis te laten maken met democratische beginselen.
  • De betrokkenheid met school van leerlingen te bevorderen.
  • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen.
  • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bij te brengen.
  • De kwaliteit van de schoolorganisatie te bevorderen.
  • De leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Actief burgerschap te bevorderen.

Na spannende verkiezingen halverwege dit schooljaar is dit de samenstelling van de raad geworden:

Groep 8: Rayan

Groep 7: Seher

Groep 7: Yasmine

Groep 6: Salaheddine

Groep 5: Safae

Links voor leerlingen