Eindresultaten

Eindresultaten Centrale Eindtoets

Inleiding

De inspectie heeft een aantal kwaliteitsindicatoren ten aanzien van de opbrengsten. De eerste kwaliteitsindicator geeft aan dat scholen de behaalde resultaten aan het einde van de basisschool over de laatste drie jaar in kaart moeten brengen. De brochure Analyse en waardering van opbrengsten (augustus 2014, aanvullingen 2015) geeft een beslisschema om te bepalen welke eindtoets voor een school relevant is. Onze school gebruikte tot vorig schooljaar de Cito-eindtoets om vast te stellen of haar resultaten voldoende waren. Vorig schooljaar is de keuze gemaakt (voorlopig) de centrale Eindtoets af te nemen. In de brochure van de Inspectie worden normen gegeven voor de onder- en bovengrenzen en het landelijk gemiddelde. De normen zijn gerelateerd aan het percentage gewogen leerlingen op de hele school op de teldatum 1 oktober behorend bij het schooljaar dat beoordeeld wordt.

Norm & behaalde score

Onze school heeft altijd te maken gehad met een percentage gewichtenleerlingen van meer dan 30 %, zie in onderstaand tabel ‘% gewichtenleerlingen’:

Schooljaar % gewichtenleerlingen Ondergrens Landelijk gemiddelde Bovengrens
2013-2014 34 530,0 532,0 534,0
2014-2015 32 530,3 532,2 534,3
2015-2016 33 530,1 532,1 534,1

De behaalde score is dankzij Allah en daarna de inzet van de leerlingen en leerkrachten de afgelopen drie schooljaren boven de bovengrens:

  • 1 oktober 2013: 34 % en behaalde score is 538,4
  • 1 oktober 2014: 32 % en behaalde score is 537,9
  • 1 oktober 2015: 33 % en behaalde score is 536,3

Ambitie

Alhoewel we ons kunnen blijven richten op de ondergrenzen hebben we na het schooljaar 2012-2013 het landelijk gemiddelde genomen als streven en vanaf het schooljaar 2013-2014 zelfs de bovengrens genomen als streefnorm.  Ten aanzien van de beoordeling van de inspectie hebben we altijd gestreefd naar de kwalificatie ‘goed’.  Daartoe moeten we drie keer boven de bovengrens scoren. In de afgelopen jaren hebben we ook deze ambitie weten te behalen.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 nemen we vanaf dit school de Centrale eindtoets, vakgebied Wereldoriëntatie.